Tepelná čerpadla vzduch/voda

Tepelná čerpadla pro vnitřní nebo venkovní instalaci

Tepelná čerpadla vzduch/voda čerpají energii, která je obsažena v okolním vzduchu a využívají ji pro vytápění a ohřev vody. Venkovní vzduch je nasáván ventilátorem do tepelného čerpadla a postupuje přes výparník tepelného čerpadla, kde je z něj odebíráno teplo a dochází k jeho ochlazování. Energie je předána chladivu, které ji převede na vysokou teplotní úroveň a předá na okruh topné vody. Z tepelného čerpadla je vyfukován vzduch o několik stupňů chladnější.

Vzduch jako zdroj tepla má tu přednost, že je volně k dispozici a lze jej získávat v podstatě zdarma. Pro využívání vzduchu a provoz tepelného čerpadla vzduch/voda není zapotřebí žádné povolení.

Vnitřní instalace tepelného čerpadla vzduch/voda

Tepelná čerpadla vzduch/voda je možno instalovat uvnitř domu, nebo mimo něj. Instalace uvnitř objektu vyžaduje propojení tepelného čerpadla s venkovní fasádou prostřednictvím vzduchových kanálů pro sání a výfuk vzduchu.

Výhodou vnitřní instalace je odhlučnění tepelného čerpadla pomocí speciálních, hlukově izolujících, vzduchových kanálů a jeho zvýšená životnost, vzhledem k tomu že je chráněno před povětrnostními vlivy. Instalace tepelného čerpadla vzduch/voda uvnitř budovy je vhodná také v případě volného, nevyužívaného prostoru v domě, případně pokud není možné narušovat okolí objektu instalací venkovního tepelného čerpadla.

Vnitřní instalace tepelného čerpadla vzduch/voda

 

Instalace ve venkovním prostoru

Instalace ve venkovním prostoru potřebuje menší prostor uvnitř domu, avšak je nutné dbát na hygienické normy stanovující maximální zatížení hlukovými emisemi. Výhodou tohoto řešení je možnost využití vnitřníllch prostor jiným způsobem

Vnitřní instalace tepelného čerpadla vzduch/voda

 

Pokrytí potřeby energie tepelným čerpadlem 

Teplota venkovního vzduchu, nasávaného tepelným čerpadlem vzduch/voda, je právě v topné sezóně nízká a často výrazně kolísá, což vede k nepatrnému zvýšení potřeby energie. Zajímavou a nákladově příznivou alternativou může být v budově využití bivalentního režimu. Tepelné čerpadlo se dimenzuje na bivalentní bod, který může ležet mezi 3 a -5 °C, v závislosti na výši investice. Tepelná čerpadla vzduch/voda nabízejí nákladově příznivé alternativy k jiným zdrojům tepla nejen při rekonstrukcích, ale rovněž v novostavbách. Provoz je většinou monoenergetický s výpočtovým bodem (bivalentní bod) mezi -2 a -7 °C. V podobných případech kryje tepelné čerpadlo cca 95–98 % celkové roční potřeby energie.

 
 
 
 

Zaujaly Vás informace k tepelným čerpadlům vzduch/voda? Chcete se dozvědět něco více od našeho specialisty? Zanechte nám zde svůj kontakt a my se Vám ozveme.


Jméno:
E-mail:
Telefon: (chcete-li být kontaktováni telefonicky)
Region:
Vaše sdělení:
Zadejte aktuální rok: