Jak pracuje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo funguje na stejném principu jako chladnička, pouze s opačným využitím. Energii získává přímo z okolí Vašeho domu - nashromážděné sluneční teplo ve vzduchu, v zemi a v podzemních vodách. Tuto energii z okolního prostředí přeměňuje na teplo vhodné k vytápění a ohřevu užitkové vody.

Princip funkce je následující: v uzavřeném chladím okruhu tepelného čerpadla dochází k vypaření, stlačení a zkapalnění ekologického chladiva. Při tomto procesu se zvyšuje tlak, což má za následek i zvyšování teploty chladiva. Na tomto základě vznikají pro vytápění vhodné teploty, které jsou pak vhodné pro vytápění pomocí podlahového nebo radiátorového topného systému.

Princip funkce tepelného čerpadla

Nejhospodárněji tepelné čerpadlo pracuje, pokud je co nejmenší rozdíl mezi teplotami zdroje tepla a vstupem do topného systému. Proto jsou pro kombinaci s tepelným čerpadlem nejvhodnější nízkoteplotní podlahové nebo stěnové vytápěcí systémy.

Zajímá Vás více?