Moderní dřevostavba v souladu s přírodou

VYUŽITÉ TECHNOLOGIE: PODLAHOVÉ TOPENÍ  •  STROPNÍ CHLAZENÍ  •  ZÓNOVÁ REGULACE

Zajímavě řešený dům, který splňuje moderní tepelně-izolační požadavky. Kombinuje podlahový a stropní systém pro vytápění a chlazení s tepelným čerpadlem země/voda.

 

 

Popis stavby

Jedná se o novostavbu dvoupodlažního rodinného domu z cihelného zdiva. Dům je postavený s důrazem na použití kvalitní tepelné izolace. Skleněné výplně jsou navrženy s tepelně izolačními trojskly Uw=0,7W/m2K. Na základě energetického hodnocení se jedná o nízkoenergetický dům.

 

Moderní zdroj tepla a chladu

Dům je vytápěný i chlazený nízkoteplotním reverzibilním tepelným čerpadlem vzduch/voda ve venkovním provedení, které díky nízkoteplotnímu předávání tepla a vysokoteplotnímu předávání chladu pracuje s velmi vysokou účinností SCOP. Předepsaná výměna vzduchu je zajištěna pomocí centrálního systému řízeného větrání s rekuperací. 

 

Skryté předávání tepla a chladu

Podlahové vytápění a chlazení je navrženo v tacker systému ALPHA 3X, který se vyznačuje vysokou flexibilitou při jeho instalaci. Pro dochlazení podkrovních prostor 2.NP a otevřeného prostoru obývacího pokoje je v domě navržen systém stropního chlazení instalovaný suchou cestou ALPHA SSI Classic EPS 30 se systémovým potrubím ALPHATEC PE-RT HEATING & COOLING 16 x 2 mm instalovaným v šikmých střešních plochách. Pro dochlazení dětských pokojů a ložnice v 1.NP je navržen systém pro aktivaci betonového jádra (BKT) se systémovou trubkou 17 x 2 mm, která je fixována na KARI síti v monolitické betonové konstrukci.

 

Sofistikovaná regulace

Pro prostory bez aktivace betonového jádra je pro řízení vytápění a chlazení zvolena koncepce optimalizace teplotního spádu pro podlahové vytápění na 70–80 % tepelné ztráty a zbylý výkon je dodávaný pomocí stropního vytápění a chlazení, které je řízeno pomocí zónové regulace. U prostorů s aktivací (BKT)  je systém nastavený na vytápění pomocí stropní konstrukce a zónová regulace je osazena na regulačně pomalejší podlahové vytápění.

 

Více k použité technologii

 

Přehled použitých produktů (B2B katalog)

 

Příklad našeho projektu (projekce ALPHATEC) 

Ukázka výkresu stropního chlazení (PDF)

Ukázka zapojení rozdělovačů podlahového vytápění (PDF)

 

Fotogalerie