termoKABELOchrana potrubí proti zamrzání  

 

Ochrana potrubí před zamrznutím zajišťuje proudění vody a zabraňuje tomu, aby voda nebo jiné látky v potrubí zamrzly. Potrubí, které je vystaveno teplotám pod bodem mrazu, hrozí promrznutí a tím může dojít k jeho prasknutí, pokud není potrubí chráněno můžou vzniknout závažné škody. Samotná izolace nemůže zabránit promrznutí.


vyhřívání potrubí


Topné kabely vč. čidla regulátoru se připevňují k potrubí pomocí hliníkové samolepící pásky. Při instalaci na plastové potrubí je nutno podlepit i místo instalace. Způsob položení - zda bude položen paralelně nebo omotán okolo potrubí závisí na poměru délky použitého kabelu a potrubí. Kabel je nutno izolovat tepelnou izolací zohledněnou při výpočtu dimenzování.